Danablu produceres på tre danske mejerier:

Arla Foods Arla Foods amba, Høgelund Mejeri
tlf.: 8038 1000
e-mail: arla@arlafoods.com
www.arlafoods.com

 

Bornholms Andelsmejeri Bornholms Andelsmejeri
tlf.: 5696 6200
e-mail: pero@st-clemens.dk
www.st-clemens.dk

 

Mammen Mejeri A/S
afd. Drøsbro Mejeri
tlf.: 8696 8115
e-mail: kontakt@mammenost.dk
www.mammenost.dk