Navn Danablu 50+ og Danablu 60+ og/eller Danish Blue Cheese
Art Skimmelost, fuldfed eller ekstra fuldfed, halvfast til blød, blåskimmelmodnet.
Råvare Dansk komælk
Form og vægt a) Flad cylindrisk, diameter ca. 20 cm, vægt 2,75-3,25 kg
b) Rektangulær, længde ca. 30 cm, bredde ca. 12 cm, vægt ca. 4 kg.
Overflade Hvid til let gullig eller svag brunlig farve, fri for væsentligt kitlag og skimmelvækst. Må kun være svagt sunket i midten. Der må være synlige åbninger af stikkanalerne i fladerne. Ingen beklædning med paraffin eller plastemulsion.
Skorpe Ingen egentlig skorpedannelse, men tæt og noget fast ydre lag. Der må være åbninger af stikkanalerne i fladerne. Flader og sider skal være hele, jævne og regelmæssige.
Farve Hvid til let gullig, ikke grålig, ikke overskimlet, gennemsat af ret regelmæssigt fordelt ren marmorering af blågrønne skimmelårer i stikkanaler og fysiske huller og spalter. Marmoreringen kan være aftagenede ud mod ostens ydre. Stikkanalerne skal være fri for kitdannelse og fremmed skimmelvækst.
Bygning Regelmæssigt fordelte spredte fysiske åbninger og spalter (koagelåbninger) samt stikkanaler. Massen kan være tættere ud mod ostens ydre. Ingen gæringshuller.
Konsistens Løs, men ikke smuldrende, gennemgående blød, skærbar og smørbar, noget fastere og kortere konsistens ud mod ostens ydre.
Lugt og smag Ren, pikant smag, stærkt præget af ren vækst af blåskimmel. Smagen kan være skarp og noget salt og syrlig med let bitter tendens.
Lagringstid Minimum 5 uger.
Geografisk område Danmark.